Kalender
Home Up Akkommodasie Besienswaardighede Uithourit Kalender Skole Mediese Sorg Sport Klimaat Werkskepping Galery Eiendom te Koop Terugvoer

2013 Kalender

  3  Mei 2013   Tri Nations Uithourit
  9  Junie 2013   NG Kerk Gesinsete
  1, 2, 3, 4, 5 Julie 2013   Fauresmith Uithourit
  26  Julie 2013   Skynkaroo Kerrie en Rys  
  3 Augustus 2013   Skynkaroo Vroue-Oggend
  25 Augustus 2013   Bybelsondag
  6, 7 September 2013   Hoefysterfees / Bazaar
  26 Oktober 2013   Kategese Uitstappie
  8 November 2013   Skynkaroo Skoolafsluitingsfunksie en konsert
  16 November 2013   Rolbal Opedag
  31 Desember 2013   NG Kerk Middernagdiens

Elke Dinsdag is daar NG Kerk Bybelstudiegroepe om 10:00 en 18:30, en Manne-aande
elke eerste en derde Donderdag van die maand om 18:30

Kontakpersone
    Skynkaroo Kollege   
    
    Ockert Erasmus
    Voorsitter van die Direksie
    Tel:  051 723 0211 of 082 453 4166
    Boerevereniging     Strauss Jacobs
    Voorsitter
    Tel: 073 784 4342
    Tennisklub     Hannelie Oosthuizen
    Voorsitter
    Tel: 051 723 0495
    Rolbalklub     Saay Roux
    Voorsitter
    Tel: 082 876 5462
    Vrystaat Vroue Landbou Unie     Elsie Jacobs
    Voorsitter
    Tel: 051 723 0440 (na-ure)
    Uithourit     Rinie White
    Direkteur
    Tel: 083 624 8516 
    Oranje Vroue Vereniging     Elsa Nieman
    Voorsitter
    Tel: 083 501 0513
    Nederduits Gereformeerde Kerk     Lydia Webster
    Skriba
    Tel: 051 723 0111

[Back To Top]

Send mail to the Webmaster with questions or comments about this web site.
Copyright 2002 - 2013 WB Matthee & Associates
Last modified: 10 June 2013

                                          Proudly South African