Galery
Home Up Akkommodasie Besienswaardighede Uithourit Kalender Skole Mediese Sorg Sport Klimaat Werkskepping Galery Eiendom te Koop Terugvoer

Click op enige 'Thumbnail' vir 'n vergrote foto

 

Achterkerkstraat              Fauresmith                Hoofstraat               Dorpsingang    


Stoomtrein in Hoofstraat               Stadsaal               Burghermonument

  Rolbal                 Hengel                 Gholf - Jagersfontein Gholfklub                 Perdry                 Tennis

Fauresmith

Hierdie 'Thumbnail' mag 'n rukkie neem om oop te maak. 
Dit is 'n 270 grade uitsig van die ruimte (spasie) 
in die Suid Vrystaat.

        Uitsig vanaf Koppie        

Send mail to the Webmaster with questions or comments about this web site.
Copyright 2002 - 2013 WB Matthee & Associates
Last modified: 10 June 2013

                                          Proudly South African